top of page
Blogg

Pulszoner - maxa din konditionsträning

Uppdaterat: 30 okt. 2023Har du någon gång upplevt en känsla av trötthet, brist på energi och melankoli? Om så är fallet delar du denna upplevelse med många. Ett stort antal individer känner av dessa symptom vid bristande kondition.


Att förbättra din kondition är mer än en fysisk resa, det är steget mot ett mer vitalt och harmoniskt liv. Det är en investering i din hälsa och ditt mentala välbefinnande.


Vad är kondition?

Kondition, ofta benämnd som "kardiovaskulär kondition" handlar kort och gott om hjärtats och lungornas kapacitet att förse musklerna med syre under fysisk ansträngning. I praktiken innebär detta att ett kraftfullt och välfungerande hjärta kan pumpa större mängd blod vid varje slag, att lungorna kan syresätta blodet och ventilera ut koldioxid, att blodet kan transportera syre och koldioxid effektivt, samt cellernas förmåga att utnyttja det syret för bland annat energiproduktion.


Förbättrad kondition ger massor av hälsoeffekter och några av dessa är:


Hjärthälsa - Regelbunden aerob träning stärker hjärtat, minskar risken för högt blodtryck och hjärtrelaterade sjukdomar.


Förstärkt slagvolym - Ett tränat hjärta kan pumpa en större mängd blod med varje slag.

Minskat hot från hjärt-kärlsjukdomar: Regelbunden träning bidrar till rena blodkärl och sänker risken för komplikationer som åderförkalkning.


Andningskapacitet - Med förbättrad kondition ökar lungornas förmåga att effektivt ta upp syre.


Stabil ämnesomsättning - Konditionsträning bidrar till balanserade blodsockernivåer och sänker risken för typ 2-diabetes.


Emotionellt välbefinnande - Genom fysisk aktivitet frigörs endorfiner som bekämpar stress, gör oss gladare och lyckligare.


Ökad livslängd - En god kondition kan kopplas till en minskad risk för tidig död.


Ett starkt hjärta - Träning stärker hjärtat, vilket gör det mer effektivt och dessutom gör det att vilopulsen blir lägre. Detta helt enkelt för den ökade pumpkapaciteten.


Ökad blodvolym - Regelbunden konditionsträning leder till att mer syre kan transporteras genom blodet.


Stabiliserat blodtryck - Ett tränat hjärta och elastiska blodkärl bidrar till ett balanserat blodtryck.


Snabbare hjärtåterhämtning - De med bättre kondition återfår snabbare en normal puls efter ansträngning. Vilket till exempel gör att du inte är andfådd i flera minuter efter att ha gått i en trappa.


Kort och gott, genom att förbättra din kondition kan du få:

- Ökad livskraft

- Reducerad känsla av utmattning

- Optimerad sömnkvalitet

- Lägre nivåer av stress och ångest

- Förstärkt självbild och självförtroende

- Minimerad risk för hälsorelaterade komplikationer.


Genom att träna över ett brett spektrum av pulszoner förbättrar man inte bara hjärtats förmåga att pumpa blod och lungornas förmåga att syresätta blodet, utan även musklernas kapacitet att använda syret. Detta ökar den generella konditionsnivån och gör det möjligt att utföra fysiska aktiviteter med större effektivitet och uthållighet.


Vad är vilopuls, arbetspuls och maxpuls?


Vilopuls

Detta värde representerar hjärtats slagfrekvens per minut när du är i vila, dvs utan fysisk aktivitet. Vilopulsen är en pålitlig indikator på din allmänna hjärthälsa och konditionsnivå. Ett lägre värde indikerar ofta bättre kondition och en mer effektiv hjärtfunktion.


Arbetspuls

Denna puls återspeglar hjärtats takt när du är aktiv eller anstränger dig. Den är direkt relaterad till den ansträngningsnivå du presterar i jämförelse med din maximala kapacitet. Genom att kontinuerligt övervaka din arbetspuls kan du försäkra dig om att din träning ligger på en nivå som är i linje med dina personliga mål.


Maxpuls

Maxpuls refererar till den maximala pulsfrekvens ditt hjärta kan uppnå. Till exempel, om din maxpuls är 200, innebär det att ditt hjärta kan slå upp till 200 gånger per minut under maximal ansträngning. Intressant nog är maxpulsen INTE en indikation på din fysiska form och den kan inte förändras genom träning. Av den anledningen kan man heller inte jämföra maxpulsen mellan individer för att genom dessa värden se vem som har den bästa konditionen. Däremot kan maxpulsen användas som en riktlinje när du planerar ditt träningspass för att säkerställa att du tränar på rätt intensitetsnivå. Ett populärt sätt att uppskatta sin maxpuls är genom formeln 220 minus din ålder, men det är ett trubbigt och ospecifikt sätt. Bättre är att genomföra ett maxpulstest, eller ett submaximalt test genom till exempel Ekblom-Bak.


Som sagt, konditionsträning är en viktig del av ett hälsosamt liv och för att få ut så mycket som möjligt av din träning är det viktigt att förstå din kropp och hur den reagerar på olika träningsintensiteter. Ett av de mest effektiva sätten att göra detta är att använda “pulszoner”.


Pulszoner är olika träningsintensitetsnivåer baserade på din hjärtfrekvens. Genom att träna inom specifika pulszoner kan du anpassa din träning för att uppnå olika mål.


Aerob träning

Detta är träning som sker när syretillförseln till musklerna är tillräcklig för att förbränna energi. När man tränar i den aeroba zonen förbättras hjärtats, lungornas och blodkärlens förmåga att transportera och använda syre. Resultatet är ökad uthållighet och kondition.


Pulszon 2-3

Genom regelbunden träning i de lägre till måttliga pulszonerna förbättras kroppens uthållighet. Denna typ av träning stärker hjärtat, optimerar fettmetabolismen (förmågan att använda fett som energi) och bygger en solid grund för mer intensiva träningsformer.


Pulszon 4

Träning vid laktattröskeln förbättrar kroppens förmåga att hantera och fördröja uppkomsten av trötthet orsakad av mjölksyra i muskulaturen. Detta ökar ens förmåga att upprätthålla höga ansträngningsnivåer under längre tid.


Anaerob träning


Pulszon 5

Här överstiger energibehovet syretillförseln, vilket tvingar kroppen att producera energi utan att använda syre. Detta sker i den anaeroba zonen (ofta över 80% av maxpuls) och leder till produktion av laktat. Träning i denna zon utvecklar snabbhet och explosivitet men kan endast upprätthållas under kort tid.Genom att träna över ett brett spektrum av pulszoner förbättrar man inte bara hjärtats förmåga att pumpa blod och lungornas förmåga att syresätta blodet, utan även musklernas kapacitet att använda syret. Detta ökar den generella konditionsnivån och gör det möjligt att utföra fysiska aktiviteter med större effektivitet och uthållighet.


Måste man springa för att träna konditionen?

Det är en vanlig missuppfattning att konditionsträning enbart handlar om löpning. Många förknippar automatiskt kondition med just detta, men svaret på frågeställningen är ett klart "nej".


Hjärtat gör ingen skillnad på vilken typ av aktivitet du utför. Vare sig du springer, åker skidor, går en snabb promenad eller lyfter tunga föremål, allt som hjärtat vet är att det behöver arbeta för att möta kroppens syrebehov. Det centrala är att den fysiska aktiviteten ställer tillräckligt höga krav på hjärtat för att förbättra din kondition.


Vår workout är utformad för att erbjuda effektiv konditionsträning som är både säker och utmanande. Under dessa pass kan du verkligen pressa ditt hjärta till max om du så önskar, men det är också viktigt att komma ihåg att börja på den nivå du för närvarande befinner dig på. Oavsett din startpunkt kan du med tiden bygga upp en starkare kondition utan att nödvändigtvis behöva snöra på dig löparskorna.Vad är en typisk vilopuls?

En “vanlig” vilopuls ligger mellan 60 och 80 slag per minut, även om värden mellan 40 och 100 inte är helt ovanliga.


En lägre vilopuls indikerar ofta god kondition, detta eftersom ett tränat hjärta kan pumpa ut samma mängd blod med färre slag. Exempelvis kan elitidrottare inom idrotter som kräver extremt god kondition, som proffscyklister och längdskidåkare, ha en vilopuls runt 30 slag per minut.


Det är viktigt att notera att vilopulsen varierar mellan individer och kan påverkas av faktorer som ålder, kön, hälsostatus, stressnivåer och medicinering. Därför är det inte rättvist att direkt jämföra din vilopuls med någon annans.


Mät din vilopuls med pulsklocka

Ett smidigt sätt att fastställa din vilopuls är att använda en pulsklocka, särskilt direkt på morgonen innan du stiger upp. Om din pulsklocka har en funktion som registrerar din lägsta vilopuls över natten, kan du överväga att bära den medan du sover och sedan granska data nästa morgon.


Mät din vilopuls utan pulsklocka

Även om en pulsklocka ger en hyfsat noggrann avläsning av din vilopuls, finns det alternativa metoder utan teknik.

Säkerställ att du är fullständigt avslappnad, gärna direkt på morgonen innan du reser dig.

- Placera två fingrar antingen på handleden eller vid halsens pulsåder och tryck lätt.

- Ta tiden och räkna pulsslagen under 15 sekunder.

- Multiplicera resultatet med fyra för att få din vilopuls per minut.

För bästa noggrannhet bör du upprepa mätningen ytterligare en dag och beräkna ett genomsnitt av de två mätningarna.


307 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page