FFH logga svart genomskinlig bakgrund.png

VILLKOR "MEDLEMSKAP DAG"

- Boka egen träningsstation dagtid, vardagar i 60 min och slipp trängsel samt väntan.


- Tid för användande av konditionsutrustning, stretchyta och annat delat material ligger utöver den bokade tiden.


- En station avbokas senast 2 timmar innan tiden för bokningen. Vid ej avbokad station debiteras 100 kr.


- 3 månaders uppsägningstid


- Träning ska ske på plattformen som hör till stationen du bokat, gäller dock ej delad utrustning som t ex konditionsutrustning


- Träna och visa respekt för andra gymbesökare. Våra träningsmiljöer ska vara lugna och trygga. Vi förbehåller oss rätten att stänga av medlem som bryter mot dessa regler.

Doping:

- I min egenskap av medlem stöder jag Flexibel Friskvård & Hälsas arbete för en dopingfri miljö och förbinder jag mig att följa deras angivna villkor nedan.

 

- Jag förbinder mig att avstå från bruk av dopningsmedel såvida det inte ordinerats av läkare för medicinskt bruk. I övrigt gäller Lag om förbud mot vissa dopingmedel.

 

- Vid eventuell misstanke om dopning kan jag bli anmodad att göra ett dopingtest och förbinder mig då genom detta avtal att göra det.

 

- Jag förbinder mig även att inom 5 arbetsdagar ta ett prov på den plats gymmet anvisat.

- Jag förbinder dessutom att visa upp analysresultatet för gymmets personal oavsett om resultatet är negativt eller positivt. Analysresultatet ska visas upp senast inom 2 månader från jag blivit anmodad att utföra testet. Om provtagning skett hos Polisen vid misstanke om dopingbrott, är jag själv skyldig att visa detta analysresultat för gymmet. Även detta ska ske inom 2 månader från anmodan av gymmet.

 

- Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett positivt analysresultat eller att jag bryter mot bestämmelser i Lag om förbud mot vissa dopingmedel dopningsmedel kommer jag att avstängas under en tid av 24 månader från samtliga gym som ingår i samarbetet 100 % ren hårdträning. Avgifter som inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av avstängningen, kan inte återfås utan anses förverkade.