IMG_20210731_123723_401.jpg

FaR

Fysisk aktivitet på recept

Vår anläggning i Salem/Rönninge är FaR-certifierad och du är varmt välkommen till oss.

Vi erbjuder dig med fysisk aktivitet på recept 10% rabatt på våra ordinarie priser.

Sigill Symbol Arrangörer.png

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en systematisk arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Forskning visar att metoden fungerar för att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet och att den är hälsoekonomiskt lönsam.

Idag finns evidens för att fysisk aktivitet är effektivt både som förebyggande och behandlande åtgärd vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör erbjudas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet, FaR, och/eller stegräknare, samt med särskild uppföljning, Detta ska ske enligt Socialstyrelsens rekommendationer och regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor.

FaR förskrivs av legitimerad vårdpersonal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd och kan ordineras till personer som bedöms klara av att utföra aktiviteter utanför sjukvårdens regi. För personer som utifrån diagnos och förmåga kräver en mer strukturerad träning rekommenderas i stället kontakt med fysioterapeut.

Aktiviteten sker på egen hand eller i grupp och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. 

Läs mer om FaR här.